Verslag van de bouw van de karschob

(tekst op reclamebord):

“DIT PROJECT WERD MEDE GEFINANCIERD DOOR HET EUROPEES LANDBOUWFONDS VOOR PLATTELANDSONTWIKKELING. EUROPA INVESTEERT IN ZIJN TOEKOMST”

 

De karschob, gebouwd in 2010, is onderdeel van een vitaal, mooi en schoon Brabants platteland !

De karschob, in gebruik als educatief centrum, maakt onderdeel uit van de herinrichting van het platteland, ook wel reconstructie genoemd. Op tal van plaatsen kwamen nieuwe natuurgebieden tot stand, kregen rivieren de ruimte, bleven dorpen leefbaar en kon landbouw zich ontwikkelen op duurzame locaties. Samen dragen alle projecten bij aan een vitaal, mooi en schoon platteland voor alle inwoners en recreanten. Aan de uitvoering werkten overheden, maatschappelijke organisaties en particulieren, onder regie van de provincie Noord-Brabant. In deze regio waren zij destijds verenigd in de Reconstructiecommissie Maas en Meierij. Via hen verwierf het museum een belangrijke zgn. LEADER-subsidie.

Daarnaast werd het museum, met als ondersteuners de medewerkers van Erfgoed Brabant, gesubsidieerd door de Provincie Noord-Brabant via de subsidieregeling: ” Basistaken Musea.”

Ook de gemeente Bernheze was een belangrijke subsidie verstekker. De gemeenteraad keurde een subsidie goed vanwege het feit, dat ons museum een belangrijke educatieve taak vervulde. Zo’n 2500 basisschoolkinderen per jaar, honderden leerlingen voortgezet onderwijs en honderden ouderen nemen jaarlijks deel aan educatieve projecten. Daarnaast had en heeft het museum met jaarlijks vele duizenden bezoekers een belangrijke toeristische functie.

        

“DIT PROJECT WORDT MEDE GEFINANCIERD DOOR HET EUROPEES LANDBOUWFONDS VOOR PLATTELANDSONTWIKKELING. EUROPA INVESTEERT IN ZIJN TOEKOMST”

 

Verslag van de bouw: Vanaf 1 juni 2010 bouwde de Meierijsche Museumboerderij aan een nieuwe karschob. Vroeger was een “karschob” een opslagruimte voor materialen die nodig waren voor de bedrijfsvoering van de boerderij. Nu bevat de nieuwe karschob een leslokaal, een grote bakoven om met groepen brood te kunnen bakken en een ondergronds magazijn, waar administratieve spullen en de reserve-collectie van het museum liggen opgeslagen. Hieronder wat informatie en foto’s over de nieuwbouw, die in 2010 en 2011 plaats vond.

5 juni. De bouw werd 1 juni 2010 gestart met het plaatsen van een groot info bord (zie hiernaast)waarop informatie staat over het project en de logo’s zijn opgenomen van de instanties die het project financieel mogelijk hebben gemaakt. ( tekst staat hieronder). Daarnaast was er een belangrijke inbreng van onze , toen ruim 65 vrijwilligers. Allereerst werd er gedraineerd om het storten van de kelder mogelijk te maken.

 

Op 12 juni was de kelder (in feite een volledige verdieping onder de grond, straks in gebruik als depotruimte etc.) gestort. Het museum en de schob werdenn door een enorme berg zand zo goed als aan het gezicht onttrokken.

24 juni. Inmiddels waren de binnenmuren van de kelder nagenoeg klaar. Aan de buitenkant van de kelder werd de isolatie aangebracht.Toens de kelder klaar was, werd die rondom weer met wit zand aangevuld. Kort daarna werd de wapening van de vloer aangebracht en vervolgens de begane grond vloer gestort !

maandag 7 juli. De kelder was uitgehard en de begane grondvloer werd gesteld en gelegd. Daaroverheen zijn al een aantal spanten geplaatst. In de loop van deze week werden de spanten en gordingen verder geplaatst en werd een begin gemaakt met het afbouwen van de bronbemaling en het aanvullen van de omgeving van de kelder. De buitenwanden waren inmiddels al geisoleerd.

Maandag 12 juli 2010. Afgelopen week werden er sleuven gegraven tussen het museum, de bestaande karrenschob en het nieuwe gebouw. Daarin zijn kabels voor alle nutsvoorzieningen gelegd. Het zand rondom de kelder werd aangevuld en de drainage verwijderd. Inmiddels werden de buitenmuren gebouwd en was een begin gemaakt met de opbouw van de bakoven. Het werk lag perfect op schema.

Door de massale inzet van personeel kon al op vrijdag 23 juli, net voor het begin van de bouwvakvakantie, het hoogste punt van de bouw worden gevierd. In aanwezigheid van alle bouwers, de directie van bouwbedrijf Van Aarle, projectleider Hans de Visser, leden van het bestuur, hees Jos van Empel, bouwleider namens het bestuur, de vlag in top. Daarna waren er lovende woorden door toenmalig bestuursvoorzitter , Arnold van Houdt; er was een kadootje voor de personeelsvereniging en het ” pannenbier” werd gedronken. Er kon nu worden begonnen met het aanbrengen van de rieten kap.

Op woensdag 15 september 2010 was de prachtige rieten kap zo goed als klaar. Er werd gewerkt aan de vervolmaking van de schoorsteen voor de bakoven. In die schoorsteen werd ook een vonkenvanger gemonteerd.De bakoven was klaar en voorzien van een antieke ovendeur. Er werd gewerkt aan de wanden van keuken en toiletgroep. De loodgieter was bezig met het monteren van toiletten, kranen enz. De keuken werd geinstalleerd. De bouw lag VOOR op schema.

Vanaf dinsdag 5 oktober werd er druk gewerkt aan de buitenkant; de planken werden ” gepotdekseld” waardoor het geheel een landelijke uitstraling kreeg. Het rieten dak was klaar, de bliksemafleiders zaten er op, de schoorsteen was afgerond en de, op historisch verantwoorde wijze gebouwde bakoven kon zoetjesaan voorzichtig opgestookt worden. Het gebouw was glasdicht en ook de deuren zaten er in. De kelder, het nieuwe museumdepot, was keurig droog, er werd gewerkt aan vloerverwarming (noodzakelijk EN verplicht i.v.m. het bewaken van een goed niveau van luchtvochtigheid ter bescherming van het aanwezige antiek !). Toiletten en keuken werden gemonteerd, de plafonds waren klaar. De stucadoor en de tegelzetter werkten aan de afwerking van het geheel. De bouw lag nog steeds VOOR op schema.

Op donderdag 20 oktober was de buitenkant van de nieuwe schob zo goed als klaar (zie hieronder). De nieuwe schob had al meteen een mooie landelijke uitstraling en paste heel goed bij museum en eerste schob. Binnen werkten stucadoors, electriciens, verwarmingsmonteurs, timmerlui. Deze week werd de bakoven voorzichtig opgestookt. Aan de buitenkant waren eigen medewerkers begonnen met het leggen van drainagebuizen, noodzakelijk omdat er (uiteraard) geen goten aan de rieten kap hingen en het water op die manier beheersbaar bleef. De voorbereidingen voor het aanbrengen van straatwerk door onze eigen mensen werden getroffen. Ook werd er door hen een begin gemaakt met het egaliseren van het museumterrein.

Op 3 november vond de vooroplevering plaats. Alles functioneerde inmiddels naar behoren. Het straatwerk,  in de vorm van mooie (gebakken) klinkers, was door onze medewerkers aangebracht, aan de ophoging van het terrein werd gewerkt. De vooroplevering leverde een aantal kleine verbeterpunten op die in de loop van enkele weken door aannemer en onderaannemers werden uitgevoerd.

Op vrijdag 12 november vond de officiele oplevering plaats. Door voorzitter bouwcommissie, dhr. Hans de Visser, toenmalig voorzitter bestuur dhr. Arnold van Houdt en de aannemer dhr. Jenry van Aarle werden lovende woorden gesproken. Met als basis een krachtige financiele ondersteuning door LEADER (Europees landbouwontwikkelingsgeld), provinciale subsidie en subsidie van de gemeente Bernheze, een gedetailleerd bestek, een goede aanbestedingsprocedure en een professioneel begeleide en uitgevoerde bouw was hier iets moois tot stand gekomen; zeer functioneel en prima passend in de omgeving van het museum. En dat alles in een uitstekende verstandhouding met elkaar, waarbij problemen snel werden opgepakt en afspraken correct werden uitgevoerd. De bouwers staken ook niet onder stoelen of banken dat ze er trots op waren, te hebben mogen meewerken aan zo’n prachtig, zeker niet alledaags project.

Daarna werd door de medewerkers van het museum tijd besteed aan het inrichten van het terrein, het ondergrondse museumdepot, de lesruimten en de opslagzolder en het voorzichtig opstoken van de nieuwe maar toch ouderwetse bakoven.  kort na oplevering werden de eerste groepen al ontvangen in het toen nog schaars gemeubileerde gebouw. Onze medewerker (gids) Lambert v.d. Berg had de primeur…hij ontving er een groep in het teken van Museumschatjes..Al snel bleek dat er grote vraag was naar de nieuwe locatie  met broodbakoven. Al snel bleek ook dat de oven het super goed deed en vanaf mei 2011  tot heden hebben al heel veel lekker geurige broden de oven verlaten, tot plezier van onze bakkers en het brood-smullende publiek.

De officiële opening heeft plaatsgevonden op 21 mei 2011.