Uit de tijd van toen

De eeuwenoude boerderij geeft een beeld van de tijd van 1900-1930.  Je krijgt, via de verhalen van de gids,  een indruk van het Meierijsche platteland, zoals dat zich heeft ontwikkeld vanaf de middeleeuwen. Opvallend is, hoe de geschiedenis van een eenvoudige boerderij samenhangt met die van de plaatselijke Abdij van Berne, het kasteel van Heeswijk, de gegoede middenstand en handelslui en diverse ambachtelijke bedrijven zoals de smidse en de Kilsdonkse Molen. Meer dan je, op het eerste gezicht zou denken, is het agrarische leven eigenlijk altijd in beweging geweest !

Behalve dat, kunnen wij, op aanvraag, ook over de constructie van de boerderij,  informeren. Vraag naar onze mogelijkheden !